dnes je 14.8.2022

Úsporný tarif - příklady slev na energie

4.8.2022, Zdroj: SČMBD

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

ÚP ČR je připraven pomoci obyvatelům i obcím z Hřenska

1.8.2022, Zdroj: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem lidem, které postihl požár v oblasti Hřenska. Je připraven pomoci jak samotným občanům, jimž živel nenávratně poškodil majetek, tak i obcím při odstraňování následných škod. Jejich starostové se mohou obracet na…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Příspěvky a odškodnění související s aktuálními hrozbami

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Policie získá další prostředky např. na boj s kyberkriminalitou. O odškodnění za výbuchy ve Vrběticích požádalo 9 187 občanů. Začal se vyplácet jednorázový příspěvek na dítě, požádat bude možné od poloviny…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“

1.8.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Předmětem zakázky Státní energetické inspekce ČR je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v rozsahu 9,5 kW až 9,9 kW (dále také jako „FVE“)umístěné na střeše objektu ČR – Státní energetické inspekce v místě plnění veřejnézakázky…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sněmovna zrychleně změnila zákon o evidenci skutečných majitelů - týká se i SVJ

28.7.2022, Zdroj: Vláda ČR

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní. Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Předseda ÚOHS potvrzoval pokuty za přestupky veřejných zadavatelů

26.7.2022, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v minulých dnech potvrdil uložení několika pokut za přestupky v oblasti veřejného zadávání.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

25.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 5. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

21.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19.7.2022 zahajuje příjem žádostí o podporu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Výzva bude…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace MŽP aktuálně - fotovoltaika, úprava vod

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám dále roste. Voda bez toxických zbytků léčiv? Norské fondy nabízí laboratořím miliony na přístroje pro analýzu vod.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

10 tisíc právních předpisů na jednom místě. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení mají obce a kraje povinnost už půl roku zveřejňovat v elektronické sbírce právních předpisů. Nejpilnějšími vkladateli jsou zatím Brno, Praha a Kraj…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí jistoty - prostor sloužící k podnikáníGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí jistoty - bytGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

JistotaGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jistota, v praxi též označovaná jako kauce, je zajišťovacím nástrojem pro případ zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci, a to z titulu nájemného, úhrad za plnění spojená s užíváním bytu, nebo na náhradu škody způsobené porušením nájemcových povinností.…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Program Zateplování znovu otevřen

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od pátku 15. července 2022 je opět možné žádat o úvěr z programu Zateplování (nařízení vlády č. 16/2020 Sb.). Finanční prostředky jsou určené na energetickou modernizaci bytových domů, kterou se sníží energetická náročnost budov minimálně o 20 % oproti stavu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Další zjednodušení při zakládání obchodních korporací a jiné plánované novinky v korporátním právuGarance

15.7.2022, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založení obchodní společnosti je obvykle spojeno s časovou, finanční a administrativní náročností, která může některé osoby od zahájení podnikání odradit. Jsou proto průběžně přijímána nová opatření, která mají za cíl zjednodušit zakládání společností,…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Smlouva o zemědělském pachtuGarance

14.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Zemědělský pachtGarance

14.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako u obecného pachtu, i u zemědělského pachtu přenechává vlastník (propachtovatel) pachtýři věc, v tomto případě zemědělský nebo lesní pozemek, nejenom do užívání, ale pachtýř jej má právo rovněž požívat, tj. z něj brát rovněž plody a užitky. Užívání…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizeníGarance

12.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Projekt změny právní formyGarance

12.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Manuál pro úspěšné posílení energetické nezávislosti obcí

12.7.2022, Zdroj: Svaz moderní energetiky

Energeticky aktivní spotřebitelé: příležitost pro využití lokálních zdrojů energie. Startuje první etapa komunitní energetiky. Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak úspěšně posílit energetickou nezávislost. Záznam z konference Jak na energetickou…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Změna právní formyGarance

11.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z možných přeměn obchodní korporace je i změna právní formy. Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků (tj. např. ze…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Dotační titul na audiovizuální techniku škol

11.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Podpora sociálního bydlení, komunitně vedeného rozvoje a další z OPZ+

11.7.2022, Zdroj: MPSV ČR

V rámci operačního programu Zaměstnanost mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Služebnost požívacího právaGarance

7.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služebnost požívacího práva je upravena v § 1285 NOZ. Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci (tím může v praxi být například výnos z prodeje dřeva…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vylepšený a atraktivnější program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů a další aktuality z MMR

7.7.2022, Zdroj: MMR ČR

Vítěze soutěže Vesnice roku 2022 MMR ocení až 2,6 miliony korun. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo plán směřující k systémovému řešení havarijního stavu objektů v Terezíně a Josefově. MMR plánuje zvýšit počet moderních nízkoemisních vozidel ve veřejné…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Náhrada škody způsobené průzkumnými hydrogeologickými vrty

7.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službáchGarance

4.7.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

4.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

4.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

4.7.2022, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Obchůdek 2021+, který pomůže malým koloniálům na venkově. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Příležitost pro posílení energetické soběstačnosti obcí i průmyslu

1.7.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR otevřelo v Modernizačním fondu dvě nové výzvy s alokací čtyři miliardy korun. Obce tak mohou čerpat dotace na individuální i sdružené projekty fotovoltaických…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Aktualizace metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků

29.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí, odbor 73 Procesní agendy a regulace hazardu a dalšími subjekty aktualizovali metodiky k tvorbě obecně závazných vyhlášek.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí

29.6.2022, Zdroj: SMS ČR, SMO ČR

Aplikace slouží pro porovnání, jestli určitá obec je vybavena službami lépe nebo hůře, než je v Česku u srovnatelných obcí běžné. Bere přitom v úvahu velikost obce, její polohu, populační vývoj a turistický ruch. Po výběru konkrétní obce, nebo po ručním zadání…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...