dnes je 17.4.2024

Projektová dokumentace

12.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vstupní školení zaměstnanců a norma ISO 9001

20.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost stavebníka připojit se a přispět na technickou infrastrukturu obce

8.1.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zákon o ochraně oznamovatelů - počet zaměstnanců

12.9.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Mimořádná odměna zaměstnance úřadu

2.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Otázky k lhůtám, hodnotám a spolufinancováním veřejných zakázek z evropských fondů

17.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Uveřejněné veřejné zakázky na portále ROZZA

15.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

12.12.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotaz: Pokyny pro nakládání se zdravotnickými odpady do 31.12.2022

9.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotační titul na audiovizuální techniku škol

11.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Náhrada škody způsobené průzkumnými hydrogeologickými vrty

7.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ocenění části výkazu výměr - zjednodušené podlimitní řízení

9.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Uvolněný zastupitel, dovolená, odměna i její krácení

10.11.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Práva a povinnosti společníkůGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Společník a jeho postavení ve společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu ust. § 132 odst. 1 ZOK řazena mezi kapitálové společnosti, jejíž společníci se chovají jako investoři čekající na zhodnocení své vstupní investice. Lze se u ní ale setkat i s prvky typickými pro osobní obchodní…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Rejstřík trestu kvalifikovaného dodavatele

13.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace na výtah v obecním domě

11.11.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zhodnocení dotačních příspěvků obcí

1.10.2019, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

7.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Čestné prohlášení zaslané datovkou

3.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Účastník zadávacího řízení a poddodavatel

3.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Střet zájmů a veřejné zakázky

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Změna závazku a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Bezpečný certifikát pro povinnou elektronickou komunikaci

11.4.2019, Ing. Pavel Rieger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

6.11.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vícepráce - překročení hranice zakázky malého rozsahu

23.10.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Projektant zároveň stavitelem

22.10.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Finanční rezerva ve veřejných zakázkách

19.10.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Částka za distribuci hlasovacích lístků po novele směrnice MF

24.9.2018, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Tělovýchovná jednota a zadávání veřejných zakázek

20.9.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Mimořádně nízká nabídková cena

23.7.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Scan bez elektronického podpisu

27.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Náležitosti námitek

18.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Nakládání s osobními údaji při prodeji obecních pozemků

17.5.2018, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Identifikace objednatele a GDPR

25.4.2018, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Centralizované zadávání

25.4.2018, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vyhrazené změny - nově zřízená příspěvková organizace zadavatele

25.4.2018, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Podpis jako osobní údaj

30.3.2018, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Verbální komunikace a GDPR

26.3.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Výkaz výměr - .xml a .xc4

30.10.2017, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Zveřejňování změny smlouvy u VZMR

17.10.2017, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...