dnes je 27.5.2024

Input:

123/2015 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

č. 123/2015 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
[zrušeno č. 254/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2015,
kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb.:
§ 1
(1) Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, je uveden v příloze č. 1.
(2) Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav, je uveden v příloze č. 2.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
 
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2015 Sb.
Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec
 
Obor
Odvětví
BEZPEČNOST PRÁCE
 
 
Bezpečnost práce
ČISTOTA OVZDUŠÍ
 
 
Čistota ovzduší
DOPRAVA
 
 
Doprava letecká
 
Doprava městská
 
Doprava silniční
 
Doprava vodní
 
Doprava železniční
 
Skladiště a překladiště
DRAHÉ KOVY A KAMENY
 
 
Drahé kovy a kameny
DŘEVO ZPRACOVÁNÍ
 
 
Dřevo zpracování
EKONOMIKA
 
 
Řízení, plánování a organizace ekonomiky
 
Ceny a odhady
 
Dodavatelskoodběratelské vztahy
 
Investice
 
Mzdy
 
Peněžnictví a pojišťovnictví
 
Racionalizace
 
Správa národního majetku
 
Účetní evidence
 
Ekonomická odvětví různá
ELEKTRONIKA
 
 
Elektronika
ELEKTROTECHNIKA
 
 
Elektrotechnika
ENERGETIKA
 
 
Energetika
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 
 
Geodézie a kartografie
HUTNICTVÍ
 
 
Hutnictví
CHEMIE
 
 
Hmoty umělé
 
Hnojiva strojená
 
Léčiva (výroba)
 
Vlákna umělá
 
Chemická odvětví různá
JADERNÁ FYZIKA
 
 
Jaderná fyzika
KERAMIKA
 
 
Porcelán
KRIMINALISTIKA
 
 
Kriminalistika
KYBERNETIKA
 
 
Výpočetní technika
 
Kybernetická odvětví různá
KŮŽE A KOŽEŠINY
 
 
Kůže a kožešiny (zpracování)
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 
 
Myslivost
 
Dříví - těžba
METEOROLOGIE
 
 
Meteorologie
OBALY
 
 
Obaly
OCHRANA PŘÍRODY
 
 
Ochrana přírody
PALIVA
 
 
Paliva
PAPÍR
 
 
Papír výroba
 
Papír zpracování
PATENTY A VYNÁLEZY
 
 
Patenty a vynálezy
PÍSMOZNALECTVÍ
 
 
Písmoznalectví
POTRAVINÁŘSTVÍ
 
 
Cukrovarnictví
 
Konzervování potravin
 
Lihoviny pálené
 
Maso - zpracování
 
Nápoje nealkoholické
 
Pekařství
 
Pivovarnictví
 
Potravinářská odvětví různá
 
Tuky jedlé
 
Zkoumání potravin
POŽÁRNÍ OCHRANA
 
 
Požární ochrana
PRÁVNÍ VZTAHY K CIZINĚ
 
 
Právní vztahy k cizině
PROJEKTOVÁNÍ
 
 
Projektování
ROPA-ZPRACOVÁNÍ
 
 
Ropa - zpracování
SKLO
 
 
Sklo
SLUŽBY
 
 
Služby
SOCIÁLNÍ VĚDY
 
 
Politologie
SPOJE
 
 
Spoje
SPORT
 
 
Sport - provozování
 
Sportovní zařízení
STAVEBNICTVÍ
 
 
Inženýrské stavby
 
Stavební materiál
 
Stavby dopravní
 
Stavby důlní a těžební
 
Stavby energetických zařízení
 
Stavby obytné
 
Stavby průmyslové
 
Stavby vodní
 
Stavby zemědělské
 
Stavební odvětví různá
STROJÍRENSTVÍ
 
 
Strojírenství těžké
 
Strojírenství všeobecné
STŘELIVO A VÝBUŠNINY
 
 
Střelivo a výbušniny
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
 
 
Pedagogika
 
Psychologie
 
Estrády a varieté
 
Film
 
Rozhlas
 
Televize
 
Tisk
 
Umění dramatické
 
Umění hudební
 
Umění literární
 
Umění výtvarné
 
Jazykověda
TABÁK
 
 
Tabák
TARIFY DOPRAVNÍ
 
 
Tarify dopravní
TECHNICKÉ OBORY
 
 
Technické obory (různé)
TĚŽBA
 
 
Geologie
 
Minerální prameny
 
Plyn zemní
 
Těžba uhlí
 
Těžba nafty
 
Těžba nerostů
TEXTILIE
 
 
Textilie
Nahrávám...
Nahrávám...