dnes je 27.5.2024

Input:

137/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

č. 137/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu státní služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.
§ 2
Osobu lze přijmout do služebního poměru na dobu určitou,
a) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu,
b) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění úkolů za státního zaměstnance, kterému byla povolena kratší služební doba, nebo
c) bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.
§ 3
(1) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. a) nejdéle na
Nahrávám...
Nahrávám...