dnes je 1.6.2023

Input:

134/2012 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

č. 134/2012 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2012
o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 44 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Náležitosti položkového vyúčtování ceny
Položkové vyúčtování ceny (dále jen „vyúčtování”), které předloží poskytovatel univerzální služby, obsahuje náležitosti
a) telefonní číslo,
b) označení sjednaného cenového plánu,
c) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,
e) rozpis jednotlivých volání, včetně volání poskytnutých v rámci volných minut či jiných slev v členění
1. volané telefonní číslo, případně jiný údaj jednoznačně identifikující volání,
2. začátek volání tak, že se uvede datum, hodina, minuta a sekunda,
3. účtovaná délka volání ve specifikovaných měrných jednotkách,
4. rozlišení provozu na silný, slabý, popřípadě jiný u každého jednotlivého volání, pokud takové rozlišení poskytovatel univerzální služby uplatňuje,
5. rozlišení volání podle sítě, ve které je volání ukončeno,
6. účtovaná cena
Nahrávám...
Nahrávám...