dnes je 24.3.2023

MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

22.3.2023, Zdroj: MŽP

Níže také více k dotacím z Operačního programu Spravedlivá transformace a identifikačním průkazům energetických poradců poskytujících asistenci v Nové zelené úsporám Light.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit dětských skupin, vyhlásilo další dotační výzvu

22.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Ministerstvo také vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vládou schválená novela liniového zákona stanovuje lhůtu pro povolení dopravních staveb

15.3.2023, Zdroj: Vláda

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

14.3.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Souhlas se soubory cookies, udělený prostřednictvím tzv. cookie lišty

10.3.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Co je potřeba dodržovat, pokud využívám cookies na svých webových stránkách?

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Pro správné nakládání s nebezpečným odpadem

8.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Určitý odpad z provozu pohřební služby vykazuje stejné vlastnosti a rizika jako odpad ze zdravotní péče. Vyžaduje proto i shodné nakládání.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Jak zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR

8.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od března 2023 spouští Ministerstvo pro místní rozvoj další řadu seminářů pro žadatele a příjemce evropských dotací. Účastníky vzdělávacích akcí v sedmi krajských městech tentokrát čeká seznámení s teoretickými i praktickými aspekty přípravy a postupu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

8.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu také výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Nový Věstník veřejných zakázek

2.3.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR představilo na kulatém stolu návrh efektivního zadávání veřejných zakázek

28.2.2023, Zdroj: MMR ČR

Na kulatém stole pod názvem Moderní a efektivní zadávání veřejných zakázek státem se zástupci MMR snažili rozptýlit obavy ohledně novely zakázkového zákona. Jednání uspořádal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR připravuje již čtvrtý workshop zaměřený na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě

28.2.2023, Zdroj: MMR ČR

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje v pořadí již čtvrtý workshop strategické práce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Praze. Workshopy jsou organizovány v rámci aktivit projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost obcí vybudovat ČOV nyní a v budoucnosti

24.2.2023, Zdroj: MŽP

Povinnost vybudovat ČOV a kanalizaci dopadá na obce s více než 2 000 obyvateli. V jednání je snížení této povinnosti na obce s více než 1000 obyvateli. Jaké změny jsou navrhovány v revizi evropské…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Za nákupy mimo zadávací řízení Úřad uložil centru sportu OLYMP pokutu

22.2.2023, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil OLYMP Centru sportu Ministerstva vnitra za přestupky podle zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu ve výši 160 tisíc…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR podpoří neziskové organizace v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje

22.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří nestátní neziskové organizace, které se zaměřují na bezbariérovost, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, regionů, měst a obcí. Pro rok 2023 má ve výzvě připraveno 55 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050

16.2.2023, Zdroj: Evropský parlament

Aktuální evropské cíle: Všechny nové budovy by měly být od roku 2028 bezemisní, přičemž pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy bude platit již rok 2026. Všechny nové budovy by měly být do roku 2028 vybaveny solárními…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace pomůžeme obcím s demolicí zchátralých budov i stavbou a modernizací škol

15.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora demolic zchátralých budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím i krajům částkou 120 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů 2023-2025

13.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky. Žadatelé získají lepší přehled o chystaných dotačních programech.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

TIRAMISO - aplikace pro prognózování produkce odpadů

10.2.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

TIRAMISO je aplikace MŽP pro uživatele z řad veřejnosti, krajů, obcí, investorů, odborníků v odpadovém hospodářství pro zobrazení trendu dat a předpovědi produkce odpadů až do roku 2040. TIRAMISO slouží k vypracování a zobrazení dlouhodobé prognózy a možných…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

7.2.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Praha chybovala v zakázce na rekonstrukci Průmyslového paláce, pokuta činí 2,6 milionu korun

3.2.2023, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 600 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zadávacím řízením na zhotovitele rekonstrukce…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP nabízí 15 milionů korun městům a obcím, která chrání klima a investují do udržitelné energetiky

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

V Národním programu Životní prostředí (NPŽP) se otevírá nová výzva pro obce a města, která aktivně snižují emise skleníkových plynů nebo se připravují na postupující změnu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Mimořádná odměna zaměstnance úřadu

2.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit už od začátku února

1.2.2023, Zdroj: MPSV ČR

Už od 1. února budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

NPO: dotační výzvy pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 30. 1. 2023 ve 14:00 hod vyhlásilo dvě samostatné Výzvy k předkládání žádostí ze zdrojů Národního plánu obnovy. Obě Výzvy jsou součástí komponenty 1.6. „Zrychlení a digitalizace stavebního…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Na prvním železničním přejezdu začne fungovat systém automatického postihování přestupků

30.1.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Správa železnic spustí od 1. února na železničním přejezdu ve Vendryni u Třince plnohodnotný provoz automatizovaného systému na zaznamenávání a vyhodnocování přestupků. Technické řešení připravila v rámci pilotního projektu ve spolupráci s Ředitelstvím služby…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

25.1.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Otázky k lhůtám, hodnotám a spolufinancováním veřejných zakázek z evropských fondů

17.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ministerstvo připomíná obcím povinnost zveřejňovat vyhlášky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

16.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Právní předpisy se od 1. 1. 2022 nevyhlašují vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, ani se již následně nezasílají dozorovým orgánům (v případě obecně závazných vyhlášek Ministerstvu vnitra, v případě nařízení příslušnému krajskému…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí

16.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

21 projektů revitalizace brownfieldů získá podporu celkem přes 500 milionů korun

11.1.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo přes dvě desítky projektů, které podpoří v rámci dotační výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Mezi obce rozdělí částku přesahující 500 milionů korun z Národního plánu obnovy a přidá dalších 50…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží (§ 46 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus
Akce

134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění ...

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
Nahrávám...
Nahrávám...