dnes je 15.4.2024

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima

10.4.2024, Zdroj: SFŽP ČR

Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech. Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výroční zpráva 2023 - rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek

10.4.2024, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost, tedy v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad veřejným zadáváním,…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Evropská komise povolila program na podporu dostupného nájemního bydlení

9.4.2024, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise schválila český program veřejné podpory ve výši 476 milionů eur (12 mld. korun) na podporu výstavby, rekonstrukce a pořízení cenově dostupných nájemních bytů. Projekt bude částečně financován z nástroje pro obnovu a odolnost. Příprava…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky

8.4.2024, Zdroj: MPSV ČR

Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Digitalizace stavebního řízení

5.4.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst. Zúčastněným subjektům byl…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

V krajích začala fungovat centra podpory investic do bydlení. Obcím nabídnou praktickou pomoc s bytovými projekty

4.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Starostkám a starostům centra nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například s právními a technickými dotazy. Experti budou působit ve všech krajích. Centra jsou financována z evropských zdrojů, konkrétně z komponenty…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě?

4.4.2024, Zdroj: Unie komunitní energetiky

Existují dva typy energetických společenství a často se setkáváme s tím, že v tom lidé zatím nemají jasno. V článku UKEN shrnuje, jaké typy komunit v Česku i EU rozeznáváme, jaké mají společné znaky a čím se naopak…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda schválila snížení maximálního počtu hodin výuky, které stát proplácí školám zřizovaným samosprávami

3.4.2024, Zdroj: Vláda

Maximální počty hodin výuky, které stát proplácí základním a středním školám a konzervatořím zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, se od 1. září sníží v průměru o pět procent. Příslušnou novelu svého nařízení schválila…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace na demolice zchátralých budov, akční plány pro udržitelnou energii i snížení emisí

3.4.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima. Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace. Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobiluGarance

31.3.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

25.3.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda

22.3.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády přinese větší stabilitu kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva ÚOHS k předložení údajů o podporách

22.3.2024, Zdroj: ÚOHS

Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru na elektromobily

21.3.2024, Zdroj: MPO ČR

Program nabízí poskytnutí bezplatné záruky k úvěru na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic. Po doložení vlastnictví vozidla mohou firmy a podnikatelé získat také finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

IROP myslí i na malé obce. Integrované nástroje jedou na plné obrátky

19.3.2024, Zdroj: MMR ČR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku v podpoře regionů. Po vyhlášení všech výzev pro integrované nástroje dokončil hodnocení programových rámců komunitně vedeného…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

14.3.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Projektová dokumentace

12.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov

11.3.2024, Zdroj: MŽP

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Návrh Ministerstva životního prostředí na ústavní ochranu vody prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR

8.3.2024, Zdroj: MŽP

Ústavní ochrana vody je za první metou ve Sněmovně. Meziročně přibyly stovky tisíc nových stromů, sázelo se na osmnácti stech místech, zmapovala iniciativa Sázíme budoucnost.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Každý produkujeme v průměru 553 Kg odpadu/rok

8.3.2024, Zdroj: MŽP

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR vybralo dodavatele geoportálu. Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv

7.3.2024, Zdroj: MMR ČR

Národní geoportál územního plánování bude od 1. 7. 2024 sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2023

6.3.2024, Zdroj: ÚOHS

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stanovisko CHJ č. 3/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly před vyhlášením veřejné zakázky

1.3.2024, Zdroj: MF ČR

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 3/2024, jehož předmětem je odpověď na otázku, zda je nezbytné mít k řádnému provedení předběžné řídicí kontroly peněžní prostředky ve formě sjednaného úvěru, resp. závazné rezervace peněžních prostředků…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky

28.2.2024, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou shromážděna věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

SFDI rozdělil více než miliardu korun na městské a obecní dopravní projekty

23.2.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) z resortu dopravy schválil poskytnutí příspěvků na projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Češi loni pokračovali v šetření elektřinou, spotřeba se snížila o 4,1 %

22.2.2024, Zdroj: ERÚ

Také loňský rok byl v Česku ve znamení energetických úspor. Čistá (netto) spotřeba elektřiny dosáhla celkové hodnoty 57,8 TWh, což je nejméně za 14 let, meziročně se snížila o více než čtyři procenta. Výroba loni klesla o takřka deset…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Národní strategie veřejného zadávání umožní naplno využít potenciál veřejných investic

21.2.2024, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028 (NSVZ), kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o první koncepční materiál v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR. Jeho hlavním cílem je změnit…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vstupní školení zaměstnanců a norma ISO 9001

20.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

19.2.2024, Zdroj: Vláda, MPO

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů

19.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče

16.2.2024, Zdroj: MV ČR - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti

7.2.2024, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku, avšak za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti se…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

6.2.2024, Zdroj: MŽP

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

5.2.2024, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila dotace pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. V již pátém kole tzv. kotlíkových dotací bude rozděleno celkově více než 1,5 milionu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Více peněz do Nové zelené úsporám i na sociální byty

31.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPSV vyhlašuje nové výzvy v rámci NPO

29.1.2024, Zdroj: MPSV ČR

Nové výzvy v rámci NPO se zaměřují se na zvyšování kapacit služeb sociální prevence a sociálního poradenství nebo rozvoj služeb komunitního typu pro ohrožené děti. NERV doporučuje zkvalitnění regionálního školství i změnu systému financování…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

22.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nemocnice Na Homolce spotřebuje o téměř 40 % elektřiny, plynu a vody méně a letos uspoří 30 milionů korun

19.1.2024, Zdroj: MPO, MŽP

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v Česku

18.1.2024, Zdroj: ÚOHS

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) dnes vydal rozsudek o tzv. předběžné otázce, kterou položil Krajský soud v Brně v souvislosti s přezkumem veřejných zakázek v České republice. Soudní dvůr konstatoval, že česká právní úprava je v souladu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

ČKA a NPÚ uzavřely memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží

17.1.2024, Zdroj: NPÚ

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 MMR podpoří 35 miliony korun

17.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

16.1.2024, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

16.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpoplatnění pozemních komunikací 2029+ a mýtné pro vozidla nad 3,5 t

15.1.2024, Zdroj: SMS ČR, MD ČR

První týden v lednu se na Ministerstvu dopravy sešli zástupci SMS ČR, SMOČR a SFDI, aby pokračovali v loni započaté diskusi, jak stanovit zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Informace ke změnám v účetnictví účetních jednotek veřejného sektoru ve vztahu k přijetí konsolidačního balíčku

15.1.2024, Zdroj: MF ČR

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů celkem 65 novelizovaných zákonů), také nazývaný jako ozdravný balíček, zveřejňujeme výčet vybraných změn mající vliv na oblast…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace na rozvoj regionálních distribučních sítí

15.1.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé distribučních sítí mohou od dnešního dne žádat o dotace na jejich modernizaci. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice nadále zrychluje. Ke konci loňského roku evidovaly distribuční společnosti celkem více než 167 tisíc připojených…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vybavení stavebních úřadů IT technikou, 5G pro chytrá města i regenerace brownfieldů

15.1.2024, Zdroj: MMR ČR

MMR vybaví stavební úřady IT technikou, prodlužuje lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony a reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nová ředitelka Státního pozemkového úřadu, udržitelné zemědělství a výzkum

11.1.2024, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva na dotované fotovoltaiky firem a obcí bude spuštěna 1. března

8.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost stavebníka připojit se a přispět na technickou infrastrukturu obce

8.1.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Akce

137/2006 Sb.

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k ...

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
Nahrávám...
Nahrávám...