dnes je 27.5.2024

Input:

202/2014 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

č. 202/2014 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
[zrušeno č. 38/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2014
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 13:
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
Nárok na vrácení daně z minerálních olejů se vypočte podle vzorce:
a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních
A = B × (C/1000) × 0,4,
b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních
A = B × (C/1000) × 0,57,
 
kde
 
A=
nárok na vrácení daně,
Nahrávám...
Nahrávám...