dnes je 17.7.2024

Input:

20/2017 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)

č. 20/2017 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 30. ledna 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo).
Souhrnné výsledky I. kola opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017.
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
 
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
124
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
124
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
90 567
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
10 869
Procento účasti na volbách
12,00
Počet odevzdaných úředních obálek
10 864
Počet platných hlasů celkem
10 805
 
 

V I. kole opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
Volební obvod
Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
 
 
 
 
 
 
4
Most
MUDr. Alena Dernerová
58
Bez politické příslušnosti
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých
 
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...