dnes je 27.5.2024

Input:

241/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

č. 241/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
[zrušeno č. 306/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se slovo „zaplacení” nahrazuje slovem „úhradu”.
2. V § 2 odst. 2 se slova „pravý horní roh” nahrazují slovy „levý horní roh” a slova „levý horní roh” se nahrazují slovy „pravý horní roh”.
3. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015, na které je na zadní straně kupónů vytištěno dvakrát písmeno „R”, „M” nebo „D”; tvar fólie je rozdílný pro roční, měsíční a desetidenní kupóny,”.
4. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015 u ročních kupónů,”.
5. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro
a) jeden rok barvy zelená a oranžová,
b) jeden měsíc barvy modrá a oranžová,
c) deset dnů barvy hnědá a fialová.”.
6. § 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
㤠4
Plošné řešení prvních dílů kupónů
(1) Text „(1. DÍL)”, piktogram vozidla a nápis označující hmotnostní kategorii vozidla jsou umístěny ve střední části kupónu.
(2) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně umístěno v levé horní části a na zadní straně v pravé horní části. Pod ním jsou umístěny symboly dopravních značek „dálnice” a „silnice pro motorová vozidla”.
(3) Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho dolní části. Vlevo od čísla jsou pouze na přední straně písmena „RZ” a pod nimi rámeček pro zápis registrační značky.
(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na přední straně umístěna v jeho levé dolní části a na zadní straně v pravé dolní části. Prvek je
Nahrávám...
Nahrávám...