dnes je 18.7.2024

Input:

278/2014 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

č. 278/2014 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. listopadu 2014
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015:
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
Pertussis anatoxinum
Pertussis haemagglutinum filamentosum
Pertussis membranae externae proteinům
Diphtheriae anatoxinum
Tetani anatoxinum min.
Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3
Lyofilizát Hib: Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae b, Tetani anatoxinum
NEBO
1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ( DTaPHibVHBIPV)
Diphtheriae anatoxinum
Tetani anatoxinum
Antigeny Bordetelly pertussis
      Pertussis anatoxinum
      Haemagglutinum filamentosum
Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)
      typus 1 (Mahoney)
      typus 2 (MEF-1)
      typus 3 (Saukett)
Antigenum tegiminis hepatitidy B
Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum
(Polyribosylribitoli phasphas)
conjugata cum tetani anatoxinum
1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):
Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů
Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů
1c) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Hemofilem influenzae b (DTaPHib):
 
Diphtheriae anatoxinum
min. 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinum
min. 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT)
25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA)
25 mikrogramů
Pertactinum (69kD)
8 mikrogramů
Haemophilus influenzae B
10 mikrogramů
cum anatoxino tetanico
20-40 mikrogramů

1d) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:
1 dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum (10 mikrogramů)
cum Anatoxino tetanico (přibližně 25 mikrogramů).
1e) očkovací látka proti tetanu:
Tetani anatoxinum...................................min. 40 mezinárodních jednotek
1f) očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku:
Antigenum tegiminis hepatitidis B      10 mikrogramů
1g) očkovací látka
Nahrávám...
Nahrávám...