dnes je 17.7.2024

Input:

302/2015 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

č. 302/2015 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
VYHLÁŠKA
ze dne 2. listopadu 2015
o Programu statistických zjišťování na rok 2016
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2016, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 302/2015 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
NA ROK 2016
 
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
 
 
1.
P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2.
P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3.
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4.
Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5.
Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6.
Zem 3-01
Roční výkaz o drůbeži
7.
Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8.
Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9.
Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
10.
Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11.
Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12.
Zem V 6 až 9
Odhady sklizně zemědělských plodin
13.
Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14.
Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15.
Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
16.
Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
17.
Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18.
Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
19.
Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20.
SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
21.
CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
22.
CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23.
Zdp 3-04
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
24.
Pen Poj 3-04
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
25.
Pen 3c-04
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
26.
Zdp 5-01
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
27.
Poj 5a-01
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
28.
Pen 5-01
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
29.
VPI 3-04
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
30.
NI 1-01
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
31.
VI 1-01
Roční výkaz vybraných vládních institucí
32.
Kult 7-01
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
33.
Kult 8-01
Roční výkaz o televizním vysílání
34.
Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz o práci
35.
ÚNP 4-01
Výkaz o úplných nákladech práce
36.
EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
37.
EPS 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
38.
EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
Nahrávám...
Nahrávám...