dnes je 17.7.2024

Input:

304/2012 Sb., Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2018

č. 304/2012 Sb., Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2012
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
38/2016 Sb.
(k 10.2.2016)
mění přílohy
108/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1)  Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost
a)  z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)  ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Přechodné ustanovení
Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., jestliže toto vzdělání získal do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.
 
Ministr:
Kubice v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělávání
 
Kód studijního programu
Studijní program
Obor
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Finanční kontrola
B6202
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj a správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika a správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální ekonomika
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální rozvoj
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejné finance
B6202
Hospodářská politika a správa
Hospodářská a kulturní studia
N6202
Hospodářská politika a správa
Hospodářská a kulturní studia
B6807
Veřejná správa
Veřejná správa
N6807
Veřejná správa
Veřejná správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj a správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika a správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální rozvoj
Nahrávám...
Nahrávám...