dnes je 24.5.2024

Input:

355/2019 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

č. 355/2019 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2019
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 1 578 118 723 753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 618 118 723 753 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 40 000 000 000 Kč a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 2 626 169 129 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 42 626 169 129 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 109 587 036 655 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 47 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 488 199 500 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 828 964 200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 140 915 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní
Nahrávám...
Nahrávám...