dnes je 19.5.2024

Input:

357/2012 Sb., Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

č. 357/2012 Sb., Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2012
o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,
b) základnovou stanicí Start základnová stanice, jejímž prostřednictvím je uživatel připojen do veřejné komunikační sítě při zahájení komunikace,
c) základnovou stanicí Stop základnová stanice, jejímž prostřednictvím je uživatel připojen do veřejné komunikační sítě při ukončení komunikace,
d) identifikátorem IMSI mezinárodní identifikátor účastníka veřejné mobilní komunikační sítě přidělený operátorem,
e) identifikátorem mobilního zařízení jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě,
f) adresou MAC identifikátor síťového zařízení uživatele na spojové vrstvě,
g) identifikátorem protokolu elektronické pošty označení standardizovaného aplikačního internetového protokolu pro přenos zpráv elektronické pošty nebo pro přístup ke schránce elektronické pošty,
h) označením přístupového bodu jedinečné označení bodu, jehož prostřednictvím je uživatel bezdrátově připojen k internetu,
i) číslem portu identifikátor používaný u internetových protokolů k rozlišení aplikace podílející se na komunikaci koncového bodu,
j) adresou IP identifikátor, který se používá u internetových protokolů k jednoznačnému určení koncového bodu a je jedinečný v době komunikace,
k) kódem provozovatele identifikační číslo osvědčení právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění vedené Českým telekomunikačním úřadem podle § 14 zákona o elektronických komunikacích,
l) označením uživatele jedinečný identifikační kód účastníka nebo registrovaného uživatele internetové komunikační služby a služby přístupu k internetu,
m) telefonní službou služba umožňující volání, včetně hlasové služby, hlasové schránky, videohovoru, doplňkových služeb přeložení a přesměrování volání nebo konferenčního volání, a službu zasílání textové zprávy SMS nebo multimediální zprávy MMS,
n) destinací určení veřejné sítě elektronických komunikací zahraničního operátora,
o) telefonním číslem číslo přidělené koncovému bodu sítě elektronických komunikací, ke kterému byla aktivována veřejně dostupná služba elektronických komunikací,
p) volajícím původce volání nebo sdělení, a to včetně textových zpráv SMS a multimediálních zpráv MMS,
q) volaným příjemce volání nebo sdělení, a to včetně textových zpráv SMS a multimediálních zpráv MMS.
§ 2
Rozsah uchovávání provozních a lokalizačních údajů
(1) U veřejných telefonních sítí s přepojováním
Nahrávám...
Nahrávám...