dnes je 27.5.2024

Input:

365/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

č. 365/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb. a nařízení vlády č. 368/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zednictví” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě šesté se slova „nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu” nahrazují slovy „konstrukcí nosných i nenosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby” a v odstavci druhém se slovo „zděných” nahrazuje slovem „stavebních”.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kosmetické služby” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě páté se slovo „prostředky” nahrazuje slovem „přípravky” a v odstavci druhém se slovo „prostředků” nahrazuje slovem „přípravků”.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv” zrušuje.
4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě první se slova „Zhotovení, prodej, opravy” nahrazují slovy „Individuální zhotovení, výdej a opravy” a odstavec druhý zní: „V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných korekčních očních pomůcek, slunečních a ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).”.
5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování” ve sloupci Obsahová náplň živnosti se na konci textu věty první doplňují slova „ , včetně vedení realizace staveb a jejich změn”.
6. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách” ve sloupci Obsahová náplň živnosti se věta první nahrazuje větou „Provádění dobrovolných veřejných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za
Nahrávám...
Nahrávám...