dnes je 27.5.2024

Input:

421/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 421/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem „hrazené” čárka nahrazuje spojkou „a” a slova „a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění” se zrušují.
2. V příloze v Kapitole 1 se položka 19 zrušuje.
3. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 11 se slovo „dárce” nahrazuje slovem „příjemce”.
4. V příloze v Kapitole 2 se bod 10.5 zrušuje.
5. V příloze v kapitole 3 bodu 1 se položka 3 zrušuje.
Dosavadní položka 4 se označuje jako položka 3.
6. V příloze v Kapitole 3 bodu 3 se slovo „všeobecný” zrušuje.
7. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.1 se slovo „všeobecný” zrušuje.
8. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 5 doplňuje text:
„Výkon
 
číslo
název
11024
Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření

lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.

Výkon
 
číslo
název
11025
Superkonziliární vyšetření internistou

lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství -interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a funkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací
Nahrávám...
Nahrávám...