dnes je 17.7.2024

Input:

567/2006 Sb., Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 567/2006 Sb., Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
249/2007 Sb.
(k 1.11.2007)
mění § 6
452/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 4 písm. c) a d)
246/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 písm. a); ruší § 4
210/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a § 4
204/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2, § 3 odst. 1, § 5 odst. 2 a § 7
233/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3 a § 4
336/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 písm. a), § 2; § 3 odst. 1; ruší § 4
337/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 6 odst. 2, § 7 a přílohu
286/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2 a § 3 odst. 1
273/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2 a § 3 odst. 1
347/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2 a § 3 odst. 1
487/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2 a § 3 odst. 1
405/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 a § 3 odst. 1
465/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 a § 3 odst. 1
396/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2 a § 3 odst. 1
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví
a)  výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,
b)  nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,
c)  vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
d)  výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
§ 2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 112,50 Kč za hodinu nebo 18 900 Kč za měsíc.
§ 3
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
(1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
 
Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
112,50
18 900
2.
116,10
19 500
3.
126,80
21 300
4.
129,80
21 800
5.
143,30
24 100
6.
158,20
26 600
7.
174,70
29 400
8.
225,00
37 800.
(2)  Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2) , a to:
a)  1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b)  2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c)  3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d)  4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e)  5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f)  6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g)  7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a
h)  8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.
(3)  Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3) , jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
§ 4
(zrušen nařízením vlády č. 336/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 5
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
(1)  Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než
Nahrávám...
Nahrávám...