dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/12/2018)

1.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy Ministerstva školství a mládeže

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz
 • Dílčí programy
  • Repre 2019 -  podpora sportovní reprezentace prostřednictvím sportovních svazů
   • Zaměření dotačního titulu: Zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů1 a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích. Zajištění přípravy a účasti zejména na Olympijských hrách (dále jen „OH“), Evropském olympijském festivalu mládeže (dále jen „EYOF“), Olympijských hrách mládeže (dále jen „YOG“), mistrovství světa (dále jen „MS“), Světových hrách (dále jen „WG“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“) a Evropských olympijských výborů (dále jen „EOV“) a odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích. Zajištění přípravy a účasti sportovců prostřednictvím sportovních svazů, které jsou garantem v daném sportovním odvětví.
   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky: 
    1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
    2. hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu;
    3. působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
    4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3,
    5. žadatel splňuje definici jedné ze skupin dle odst. 10.5
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2018.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Sport, volný čas

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MŠMT

    Programy: Výzva REPRE 2019

  • Talent 2019 -  podpora práce se sportovně talentovanou mládeží prostřednictvím sportovních svazů
   • Zaměření dotačního titulu: Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 – 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve veku 6 – 15 let). Péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce. Sportovní přípravy ve vrcholových sportovních centrech mládeže (dále jen „VSCM“), sportovních centrech mládeže (dále jen „SCM“), sportovních střediskách (dále jen „SpS) a ve sportovních akademiích (dále jen „SA“).
   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:
    1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
    2. hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu;
    3. působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
    4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3,
    5. žadatel splňuje definici jedné ze skupin dle odst. 10.5
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sport, volný čas

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MŠMT

    Programy: Výzva TALENT 2019

  • Systémový rozvoj Česko - německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na rok 201
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem dotace z této výzvy je podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa a podpora budoucí spolupráce. Jedná se zejména o mladé lidi ve věku od 3 do 26 let. Účelem dotace je také další vzdělávání tzv. multiplikátorů (zároveň se vztahuje i na osoby, které s těmito mladými lidmi pracují, tj. na vedoucí skupin mládeže, učitele a další pracovníky s mládeží) v oblasti česko-německé spolupráce. Cílem programu „Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže“ (dále jen „program“) je systémově podpořit Česko-německou spolupráci v oblasti vzdělávání a mládeže.

    MŠMT systémově podpoří subjekt, který komplexně zajistí náplň vyhlašovaného programu minimálně v oblasti školské a mimoškolní, případně i dalších oblastech (např. podpora a rozvoj německého jazyka, podpora česko-německých výměn jednotlivců …), s nímž byla zároveň uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže.

   • Příjemci podpory: Žadatelem o dotaci v rámci tohoto programu může být pouze organizace, se kterou v roce 2018 uzavřelo MŠMT smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže.
   • Termín: Příjem plných
Nahrávám...
Nahrávám...