dnes je 18.5.2021

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/11/2020)

20.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora rozvoje regionů

Zdroje informací:

 • https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
 • Dílčí programy:
  • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Finanční alokace výzvy (podpora) - výše alokace pro tuto výzvu je 5 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 3 Forma podpory a uznatelné.
   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat do 21. prosince 2020, 12:00 hod.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj měst a obcí

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, program Podpora a rozvoj regionů, číslo výzvy: 1/2021/117D62200

  • EUROKLÍČ 2021 – podpora osob se sníženou schopností pohybu
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.). 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace (dále jen "dotace") až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
    • výše alokace pro tuto výzvu je 5 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: oprávněným žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel“) je nevládní nezisková organizace v ČR.

   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat do 21. prosince 2020, 12:00 hod.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj měst a obcí, Zdravotnictví

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, program Podpora a rozvoj regionů, číslo výzvy: 1/2021/117D623

  • Podpora obnovy a rozvoje venkova
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • výše alokace pro tuto výzvu je 2 439 500 000 Kč,
    • dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
    • dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
    • horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli nezisková organizace v ČR.
   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat do 21. prosince 2020, 12:00 hod.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj měst a obcí (obce do 3 000 obyvatel)

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, program Podpora a rozvoj regionů, číslo výzvy: 1/2021/117D8210

  • Podpora obcí s 3 000- 10 000 obyvateli
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • výše alokace pro tuto výzvu je 420 000
Nahrávám...
Nahrávám...