dnes je 19.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/8/2012)

20.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy EU, národní programy)

 

Operační program Podnikání a inovace

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/potencial 
 • Dílčí programy
  • Potenciál – výzva III – prodloužení
   • Zaměření dotačního titulu: Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku. Vybrané právní formy, které jsou specifikované v textu výzvy.
   • Termíny: Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 13. srpna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 15. října 2012. Příjem plných žádostí probíhá od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012.  

 

Integrovaný operační program

 • Zdroje informací: http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/iop_1133_8.html
 • Dílčí programy
  • Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)
   • Zaměření dotačního titulu: Projekty modernizace infrastruktury pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče). Projekty modernizace a zajištění inovativních technologií HTA pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče). Projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) a projekty k zajištění implementace nejlepších zkušeností „best practices“ a inovativních metod do praxe (výstupy výzkumu a vývoje, pilotní studie a projekty) v oblasti hodnocení zdravotnických intervencí. Projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí k plnění standardů kvality péče o zdraví včetně plnění dalších akreditačních standardů v této oblasti (např. akreditační standardy). Projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizační složky státu – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 10. 2012.
  • Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
   • Zaměření dotačního titulu: Projekty rozvoje a modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZ ČR v oblasti podpory zdravého životního stylu a prevence zdravotních rizik, včetně podpory ochrany veřejného zdraví. Projekty k zajištění metod a metodik identifikace, aktualizace a nejlepšího využití pro praxi údajů o epidemiologických a rizikových faktorech zdravotního stavu populace. Projekty aktivního záchytu nemanifestních onemocnění nebo onemocnění v raných stádiích, včetně zajištění primární prevence a „screeningu“. Podpora marketingových aktivit s celonárodní působností cílených na zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví. Projekty s národním a nadregionálním dopadem na cílovou skupinu v oblasti podpory specificky zaměřených aktivit na prevenci poškození zdraví v důsledku úrazů a onemocnění.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR – Státní zdravotní ústav a Zdravotní ústavy.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 8. 10. 2012.
  • Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
   • Zaměření dotačního titulu: Vybudování nových heliportů/záložních heliportů určených pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu u nemocnic, které jsou součástí pracovišť zajišťujících traumatologickou péči nejvyššího stupně v ČR. Modernizace stávajících heliportů/záložních heliportů určených pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu u nemocnic, které jsou součástí pracovišť zajišťujících traumatologickou péči nejvyššího stupně v ČR.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví. Organizace zřizované anebo zakládané kraji.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 11. 2012.

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/clanek/254/1910/prodlouzeni-prijmu-zadosti-pro-xl-vyzvu-opzp/   
Nahrávám...
Nahrávám...