Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/06/2020)

25.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy:
  • Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dále pal zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.

    Míra podpory:

    • 85 % EU
    • 15 % státní rozpočet
    • 0 % žadatel.
   • Příjemci podpory:
    •  Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:  Úřad práce České republiky.

   • Termín: Příjem žádostí je otevřen do 31. 5. 2021.

   • Katalogové informace: 

    Oblast: Vzdělávání, zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond, Úřad práce ČR, (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 93

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 • Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/
 • Dílčí programy:
  • Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit: skupina aktivit A Podpora sociálních služeb, skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit C Podpora sociálního bydlení (viz část 4.1. této výzvy). V této výzvě lze podat projekt zaměřený na jednu z uvedených skupin aktivit a rovněž je umožněno v jednom projektu skupiny aktivit kombinovat (viz část 4. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na čtyři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit a projekty kombinující skupiny aktivit (dále také jen kombinované projekty). 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Celková alokace činí 260 mil. Kč.
    • Minimální výše podpory: 500 000,- Kč.
    • Maximální výše podpory: 50 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • nestátní neziskové organizace,
    • veřejné instituce. veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 12. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: Hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond

    Programy: Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), výzva č. 46

  • Energetické úspory v městské veřejné dopravě
   • Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Celková alokace činí 280 mil. Kč.
    • Minimální výše podpory: 1 000 000,- Kč.
    • Maximální výše podpory: 280 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Hlavní město Praha,
    • Dopravní podnik hl. m. Prahy.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 1. 2021.
    • Katalogové informace:

     Oblast: Doprava, Energetické úspory

     Kraj: Hl. m. Praha

     Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond

     Programy: Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), výzva č. 33

  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

  • Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/
  • Dílčí programy:
   • Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v prioritní ose 2
    • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. 

     Finanční alokace výzvy (podpora):

     • Celková alokace: 100 000 000,- Kč
     • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: neuvedeno
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000,- Kč.
    • Příjemci podpory:
     • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.
    • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 8. 2020.
    • Katalogové informace:

     Oblast: Vzdělávání, Výzkum a vývoj