dnes je 4.12.2022

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/07/2018)

27.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
 • Dílčí programy
  • Sociální bydlení – integrované projekty
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko - Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Cílové skupiny jsou: - osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), - osoby v nízkoprahové noclehárně, - osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, - muži a ženy v azylovém domě, - matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, - úplné rodiny v azylovém domě, - osoby v domě na půli cesty, - osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), - osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, - žadatelé o azyl v azylových zařízeních, - osoby po opuštění věznice, - osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, - osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, - muži a ženy v seniorském věku, - invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, - osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), - osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, - osoby v nezákonně obsazené budově, - osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), - osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, - osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení), - osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele, - osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, - osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).
   • Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Karlovarský, Liberecký, Středočeský, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU

    Programy: Integrovaný regionální operační program,

  • Sociální bydlení – projekty CLLD
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko - Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Cílové skupiny jsou: - osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), - osoby v nízkoprahové noclehárně, - osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, - muži a ženy v azylovém domě, - matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, - úplné rodiny v azylovém domě, - osoby v domě na půli cesty, - osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), - osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, - žadatelé o azyl v azylových zařízeních, - osoby po opuštění věznice, - osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, - osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, - muži a ženy v seniorském věku, - invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, - osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), - osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, - osoby v nezákonně obsazené budově, - osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), - osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, - osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení), - osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele, - osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, - osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).
   • Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova,

    Kraj: Karlovarský, Liberecký, Středočeský, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU,

    Programy: Integrovaný regionální operační program

  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla, drážní vozidla pro veřejnou dopravu
   • Zaměření dotačního titulu: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje, trolejbusy) pro zajištění základní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby.
   • Příjemci podpory: Obce, pokud samy poskytují veřejné služby v přepravě cestujících, dopravci ve veřejné linkové dopravě.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 12. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Moravskoslezský

    Poskytovatel dotace: EU

Nahrávám...
Nahrávám...