dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (6/8/2012)

6.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy EU, národní programy)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, atd.). Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení dalších služeb sociální péče a prevence. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Transformace pobytových zařízení na koedukovaná zařízení komunitního typu (vyjma transformace domovů pro seniory). 
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce a organizace zřízené a založené obcemi; nestátní neziskové organizace; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 8. 2012.
  • Modernizace vybavení pro výuku odborných předmětů a jazykové vzdělávání
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavbu nových objektů v rozsahu nutném pro modernizaci výuky. Podpora komunitní role škol.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj; Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium; Střední odborná škola Třineckých železáren.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 8. 1. 2013.
  • Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava – odbavovací a pojezdové plochy
   • Zaměření dotačního titulu: Rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště (rozšíření pojezdových drah, rozšíření odbavovací plochy pro letadla).
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 1. 2013.

 

Státní podpora sportu pro rok 2013

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2013
 • Dílčí programy
  • Všeobecná sportovní činnost
   • Zaměření dotačního titulu: 1. Oblast volnočasového, školního a univerzitního sportu: pravidelná sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 – 26 let, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. Podpora volnočasového sportu. 2. Oblast zdravotně postižených sportovců: Podpora je určena pouze na činnost sportů, které jsou na programu Paralympijských a Deaflympijských her.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace – sportovní organizace s celostátní působností; pro oblast zdravotně postižených sportovců: sportovní svaz druhu postižení HS sdruženého v ČPV; národní sportovní svaz s celostátní působností, sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority; sportovní organizace s celostátní působností.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2012.
  • Údržba a provoz sportovních zařízení
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo v dlouhodobém nájmu. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo v dlouhodobém nájmu NNO. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce nebo v dlouhodobém nájmu NNO
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace – národní sportovní svaz s celostátní působností; sportovní organizace s celostátní působností; servisní organizace; pro oblast zdravotně postižených sportovců: pouze vlastník a dlouhodobý pronajímatel (min. 10 let), který má ve stanovách hlavní předmět činnosti sport handicapovaných.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2012.
  • Organizace sportu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti NNO. Cílem podpory je zabezpečení sportovní činnosti členů NNO a zajištění organizace nejen v ústředí, ale i u krajských, regionálních článků jejich organizační struktury.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace – národní sportovní svaz s celostátní působností; sportovní organizace s celostátní působností; sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority; servisní organizace; pro oblast zdravotně postižených sportovců: sportovní svaz druhu postižení HS sdruženého v ČPV a národní sportovní svaz s celostátní působností.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2012.
  • Podpora materiálně technické základny sportovních organizací
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
   • Příjemci podpory: Nestátní nezisková organizace,
Nahrávám...
Nahrávám...