Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Čestné prohlášení zaslané datovkou

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotazy týkajících se dokumentů zaslaných vybraným dodavatelem na základě výzvy zadavatele učiněné v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel vyzve vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Dodavatel tak musí zadavateli předložit mj. i čestné prohlášení např. ve vztahu ke spotřební dani. Dodavatel dokument zadavateli doručí prostřednictvím datové schránky (DS),