dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ČVUT pochybilo ve čtyřech veřejných zakázkách

29.1.2015, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Českému vysokému učení technickému v Praze sankci ve výši 300 tisíc korun za správní delikty, kterých se dopustilo ve čtyřech případech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

V případě veřejné zakázky „Střežení všech objektů dle seznamu v rámci celé Správy účelových zařízení“ zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl, jakým způsobem budou hodnoceny nabídky podle dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (nabídka dalších činností a úkonů nad požadovaný rozsah služeb). Kritérium přitom mělo pro zadavatele velký význam, neboť mu přiřadil stejnou váhu jako nabídkové ceně (40 procent). Zadavatel tak

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...