dnes je 17.4.2024

Input:

Dotační management

2.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení projektu.

Kapitoly videa

Cíl semináře:

vysvětlit posluchačům všechny kroky, které je nutné udělat během realizace dotačního projektu. 

Obsah semináře:

 • Schválení dotace - závazné dokumenty: podmínky poskytnutí dotace a jejich přílohy, rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Výběrové řízení (VŘ) dle pravidel pro výběr dodavatelů v OPPI
  • Obecné principy, transparentnost a nediskriminace
  • Zakázky pod 500 tis Kč a nad 500 tis Kč
  • Příprava Zadávací dokumentace, speciální případy, zakázky na stavební práce, dodávky a služby
 • Realizace projektu
  • Zahájení projektu
  • Realizace způsobilých výdajů, investiční majetek, oběžný majetek, služby, mzdy
  • Změny projektu, změny místa, harmonogramu, parametrů pořizovaného majetku
  • Účtování v souvislosti s projektem, účtování stavebních výdajů
  • Financování projektu z vlastních zdrojů
 • Publicita – Zajištění povinné a nepovinné publicity
 • Ukončení projektu a žádost o platbu
  • Ukončení projektu, co je třeba splnit, závazné a monitorovací ukazatele
  • Závěrečná zpráva, monitorovací zprávy
 • Doba udržitelnosti, monitoring a kontroly na místě
  • Doba udržitelnosti, její délka dle velikosti podniku
  • Změny projektu v období udržitelnosti
  • Monitorovací zprávy a rozpočtová kázeň
  • Kontroly na místě
 • Dotační možnosti po roce 2014 – Nové programovací období 2014 – 2020, OPPIK – nástupce současného OPPI, srovnání, objemy podpory, nové finanční nástroje 

Lektor

Bc. et Bc. Ondřej Homola

se dotacím věnuje od roku 2005, tedy od začátku dotací Evropské unie v České republice. Během několikaletého působení v agentuře CzechInvest se podílel na tvorbě dotačních programů, kontrolách na místě, vyhodnocování projektových žádostí a podobně. Od roku 2008 působí v této oblasti jako poradce a od té doby realizoval více než 100 úspěšných projektů ve všech programech OPPI/OPPIK od projektové žádosti, výběrových řízení, žádosti o platbu a udržitelnost.

Nahrávám...
Nahrávám...