dnes je 4.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Elektronická fakturace v ČR

6.11.2017, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Podle § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

Ustanovení má odloženou účinnost, která je vázána na zveřejnění odkazu na evropskou normu obsahující evropský standard elektronické faktury v Úředním věstníku Evropské unie (§ 279 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek). K tomuto zveřejnění došlo Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...