Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hospodaření příspěvkových organizací v případech praxe

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Hospodaření příspěvkových organizací. Zveřejňování dokumentů příspěvkovou organizací.

Náklady příspěvkové organizace hrazené zřizovatelem

Dotaz:

Má PO povinnost požadovat po svém zřizovateli úplatu za přenechání (pronájem) ve výši odpovídající ceně obvyklé nebo alespoň ve výši nákladů s tím spojených (elektřina, vytápění, zajištění bezpečnosti apod.)?

Odpověď:

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí (viz § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz