dnes je 17.4.2024

Input:

Judikáty ESD s vlivem na tuzemský ZZVZ

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Judikáty ESD s vlivem na tuzemský ZZVZ

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na oblast implementace a konečnou podobu českého ZZVZ mají vliv i některá rozhodnutí níže uvedená.

Rozsudek ESD ze dne 20. října 2005 (C-264/03) ve věci Komise Evropských společenství proti Francouzské republice

Francouzská republika tím, že v článku 4 zákona č. 85-704 ze dne 12. července 1985, o veřejném investování ve stavebnictví a jeho vztazích k soukromému investování ve stavebnictví, ve znění zákona č. 96 987 ze dne 14. listopadu 1996, o provedení smlouvy o rozvoji města, vyhradila úkol zástupce investora taxativně vymezeným právnickým osobám francouzského práva, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997, jakož i z článku 49 ES.

Rozhodnutí ESD ve věci Francovich (ECR 1991, I-5357)

Členský stát netransponoval směrnici, která zaručovala práva

Nahrávám...
Nahrávám...