dnes je 19.5.2024

Input:

Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky

2.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3
Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky

Mgr. Filip Červenka

Procesní lhůty, které se vztahují na zadávání podlimitních veřejných zakázek, stanoví § 54 ZZVZ. Podle tohoto ustanovení se musí řídit zadavatel, který zadává podlimitní veřejnou zakázku, a to nejen ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Hlavní zásadou pro lhůty v zadávacím řízení je pravidlo, že lhůty určené zadavatelem musí být vždy určeny tak, aby byla stanovena přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů (§ 36 odst. 5 ZZVZ). Tímto korektivem je třeba poměřovat i lhůty uvedené v § 54 ZZVZ, tedy i v případě, že by daná lhůta odpovídala zde vymezenému časovému rámci, nemusí být v souladu se zákonem, pokud s ohledem na složitost veřejné zakázky není možné nabídku nebo žádost ve stanovené lhůtě připravit.

Zákon neobsahuje vlastní úpravu běhu lhůt, uplatní se tedy subsidiárně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Příslušné lhůty, jejichž minimální délka je v § 54 ZZVZ upravena, stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci.

Pokud zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku v některém z druhů řízení pro nadlimitní režim, nepoužijí se ustanovení části čtvrté ZZVZ (která upravuje nadlimitní režim) pro lhůty uvedené v § 54 ZZVZ. Právní úprava lhůt obsažená v části čtvrté ZZVZ se však použije v případě lhůt pro podání žádosti o účast v soutěžním

Nahrávám...
Nahrávám...