dnes je 14.8.2022

Input:

Metodiky, stanoviska a informační listy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

7.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Metodiky, stanoviska a informační listy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

MMR

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016. K zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik a stanovisek.

Metodiky MMR

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb.:

 • procesní , popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;

  • - Zjednodušené podlimitní řízení [MS Word, 63.61KB] -Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení [MS Word, 136.71KB]
  • - Otevřené řízení [MS Word, 64.96KB]
  • - Procesní postup graficky otevřené řízení [MS Word, 149.89KB]
  • - Užší řízení [MS Word, 36.17KB]
  • - Procesní postup graficky užší řízení [MS Word, 155.76KB]
  • - Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem [MS Word, 35.37KB]
  • - Zjednodušený režim [MS Word, 43.31KB] -JŘSU proces do podání nabídky [MS Excel, 12.67KB] -Lhůty, nadlimitní režim [MS Excel, 12.85KB] -Lhůty, nadlimitní režim zkrácení lhůt [MS Excel, 11.58KB] -Lhůty, podlimitní režim [MS Excel, 14.34KB]
 • speciální , které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.

  • - Podmínky účasti a posouzení účasti [MS Word, 41.54KB] -Předběžná tržní konzultace [MS Word, 46.19KB]
  • - Dvouobálková metoda [MS Word, 37.52KB]
  • - Výběr dodavatele [MS Word, 25.03KB]
  • - Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti [MS Word, 383.3KB]
  • - Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení [MS Word, 27.55KB]
  • - Snížení počtu účastníků [MS Word, 27.18KB]
  • - Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 [MS Word, 342.64KB]
 • formální , které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů:

  • - Čestné prohlášení ke střetu zájmů [MS Word, 20.52KB]
  • - Oznámení o výběru dodavatele § 50 [MS Word, 20.67KB]
  • - Oznámení o výběru dodavatele nadlimitní VZ [MS Word, 21.88KB]
  • - Oznámení o vyloučení účastníka [MS Word, 15.33KB]
  • - Oznámení o zrušení zadávacího řízení [MS Word, 15.36KB]
  • - Písemná zpráva zadavatele [MS Word, 23.47KB]
  • - Protokol o otevírání nabídek [MS Word, 29.58KB]
  • - Ustanovení členů hodnotící komise [MS Word, 15.43KB]
  • - Ustanovení členů komise pro otevírání obálek [MS Word, 15.54KB]
  • - Zpráva o hodnocení nabídek [MS Word, 28.46KB]
  • - Žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky [MS Word, 15.2KB]
 • metodiky obecné

  • - Evropské best practice pro malé a střední podniky
  • - Praktická příručka EU pro fondy
  • - Veřejné zakázky malého rozsahu
  • - Odkaz na externí metodiky - Metodika veřejného nakupování    
 • metodiky oborového zaměření

  • - metodiky sociální , které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání
   • EU model spravedlivé nakupování [PDF, 2.58MB]

   • Průvodce - sociálně citlivé nakupování [PDF, 368.83KB]

   • Příručka EU - sociální zadávání [PDF, 682.08KB]

   • Společensky odpovědné zadávání VZ [PDF, 1.11MB] - V příručce je zmíněna možnost vymezit sociální podmínky zadavatele zaměstnáváním nezaměstnaných ve vazbě na místě příslušný úřad práce – tedy regionálně. Na základě konzultací s pracovníky EK nelze takto zohlednit sociální aspekty veřejné zakázky. Tyto sociální aspekty lze zohlednit pouze bez omezení na konkrétní regiony a nelze sociální aspekty vázat ani na místně příslušný úřad práce.

  • - metodiky šetrné  (zelené), zohledňující ekologické aspekty
   • Šetrné projektování - Guidance buildings [PDF, 1.08MB] , EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Managment [PDF, 839.54KB]

   • Šetrné projektování, vystavba a údržba komunikací - Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance [PDF, 858.51KB] , Projektování, výstavba a údržba komunikací [PDF, 708.3KB] , Čistící prostředky a úklidové služby [PDF, 300.33KB] , Čističky vod [PDF, 2.7MB] , Doprava [PDF, 316.73KB] , Ekoznačka EU - uživatelská příručka [PDF, 647.01KB] , Elektrická a elektronická zařízení ve zdravotní péči [PDF, 384.9KB] , Kancelářská výpočetní technika [PDF, 189.38KB] , Nábytek [PDF, 161.78KB] , Obkladové desky [PDF, 163.77KB] , Potraviny a stravovací služby [PDF,

Nahrávám...
Nahrávám...