dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MF ČR vydalo pokyn k monitorování a řízení veřejných financí

19.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodický pokyn byl zpracován především s cílem vymezit obsahovou náplň jednotlivých položek výkazů a poskytnout dotčeným osobám návod pro zajištění jednotného a metodicky správného naplnění předmětných výkazů.

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Prováděný zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vymezuje v § 2 osoby nebo jednotky ze sektoru veřejných institucí (dotčené osoby),

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...