dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

4.3.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Aktuálně se připravuje nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, jenž má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Smyslem nového zákona je revidovat legislativní základ problematiky řízení a kontroly tak, aby byl uveden do souladu s aktualizovanými mezinárodně uznávanými standardy systémů vnitřního řízení a kontroly a osvědčenou evropskou praxí. Zmiňovanými standardy jsou zejména standardy INTOSAI pro vnitřní kontrolní systém veřejného sektoru a Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu – standardy IIA.

Cílem návrhu zákona je rovněž naplnit závazky a dlouhodobé potřeby České republiky jako členského státu Evropské unie a zohlednit poznatky z aplikace

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...