dnes je 5.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o pozemních komunikacích č. 151/2017 nabude účinností 6.6.2017

29.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy tak, aby byla umožněna spolupráce státu a krajů při údržbě silnic I. třídy.

Stávající znění § 9 odst. 3 Zákona o pozemních komunikacích

V § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb.. odst 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může být

a) právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...