dnes je 13.4.2024

Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program ICT a sdílené služby

4.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK, prioritní osa 4 - program ICT a sdílené služby Souhrn programu Program je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center.

Podporované aktivity

–   Tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

–   Zřizování a provoz center sdílených služeb.

–   Budování a modernizace datových center.

Nepodporované aktivity

–   Centra pro implementaci ICT.

–   Centra zákaznické podpory.

–   Telehousing.

–   Služby webhostingu.

–   Telekomunikační služby.

–   Služby center oprav high-tech výrobků a technologií.

–   Služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školících středisek, služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka.

–   Aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (aktivita ICT řešení a Datová centra):

–   Přidaná hodnota MSP.

–   Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k výběru (aktivita Centra sdílených služeb):

–   Přidaná hodnota MSP.

–   Nová a zmodernizovaná IT centra.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k naplnění (aktivita ICT řešení):

–   Počet pořízených informačních systémů.

Povinné k naplnění (aktivita Datová centra):

–   Nová a zmodernizovaná IT centra.

Povinné k naplnění (aktivita Centra sdílených služeb):

–   Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

Oprávnění žadatelé:

–   Malé, střední a velké podniky.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tisíc Kč;

–   Maximální příspěvek je 250 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje pro podporované aktivity Tvorba nových ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb:

–   Osobní náklady, nájemné, služby expertů.

–   Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Za způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu Budování a modernizace datových center:

–   Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace výzvy – 1 500 000 000 Kč.

–   Minimální výše dotace - 1 000 000 Kč.

–   Maximální výše dotace - 200 000 000 Kč.

–   Forma podpory - dotace.

Míra podpory:

–   malý podnik – 45 %;

–   střední podnik – 35 %;

–   velký podnik – 25 %.

Velkým podnikům může být přiznáno maximálně 20 % z celkové alokace každé jednotlivé výzvy.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

Nahrávám...
Nahrávám...