Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

27.12.2018, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Problematiku podepisování elektronických úkonů (dokumentů) v zadávacím řízení upravuje § 211 odst. 5 ZZVZ, který je speciální úpravou oproti pravidlům stanoveným v § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). K tomu mj. viz důvodová zpráva k § 5 až 7 ZSVD, která výslovně uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako příklad speciální úpravy.

V případě úkonů vyjmenovaných v § 211 odst. 5 ZZVZ je nezbytné použít uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz