Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup pro zadání zakázek malého rozsahu

23.3.2020, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Aktualizovanou metodika zakázek malého rozsahu včetně způsobů zadávání přímým zadáním, uzavřenou a otevřenou výzvou. Doporučené finanční limity. Obecné a externí metodiky ke stažení.

Zákon 134/2016 Sb. stanovuje závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek - postupy vedoucí k uzavření smlouvy. Pro VZMR lze tato pravidla aplikovat pouze subsidiárně a nikoliv závazně. Postupy řeší pouze samotné postupy pro zadání zakázky, nikoliv pro rozhodování a postupu zadavatele zda, jak a co veřejně zadat. Takové rozhodnutí musí provést zadavatel na základě jiných předpisů a vlastní ekonomické úvahy.

Z hlediska naplňování principů 3E (účelnost, hospodárnost, efektivita) v praxi

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz