dnes je 4.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinné využívání Národního elektronického nástroje

28.6.2017, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dne 21. 6. 2017 schválila Vláda ČR usnesení č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) při zadávání veřejných zakázek. Součástí tohoto usnesení je i oprávnění pro Ústřední orgány státní správy využívat NEN vedle stávajících elektronických tržišť již od 21. 6. 2017.

Současně si s ohledem na přijaté usnesení dovolujeme upozornit na povinnost využívat NEN povinně od 1. 7. 2018 pro zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak jak jsou definovány usnesením Vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat NEN při zadávání veřejných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...