Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

11.3.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Ve většině případů je tedy dostatečné předložení prostých kopií dokladů. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů se vyžadují pouze u dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele nebo v případě individuální žádosti zadavatele, zejména v případě pochybností o autenticitě dokladů.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), může dodavatel zadavateli předkládat doklady v  kopiích, nestanoví-li ZZVZ jinak. Zákon vyžaduje předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v § 86 odst. 3 ZZVZ a v § 122 odst. 3 ZZVZ a originálu záruční listiny v § 41 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz