dnes je 15.4.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

 

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

 • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
 • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

 

Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • všichni uživatelé DTM.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 16. 04. 2021.

 

Úspory energie s EPC - snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Zaměření dotačního titulu: Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Míra podpory:

Dotace na projekt je poskytována:

 • minimálně ve výši 500 tis. Kč a
 • maximálně do výše 200 mil .Kč
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

 • malé, střední podniky a velké podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 5. 2021.

 

 

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

 

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

 

Dílčí programy

 

Zaměření dotačního titulu: Program TREND je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu:
Nahrávám...
Nahrávám...