dnes je 15.4.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

 

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - výzva č. 03_15_123 OPZ 

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • 800 000 000 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Fond dalšího vzdělávání.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

 

Zvýšení Nástroje APZ II. (aktivní politiky zaměstnanosti) - výzva č. 121 OP

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • 8 702 188 091CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce České republiky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

 

 

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dále pal zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
  • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.

Míra podpory:

  • 85 % EU
  • 15 % státní rozpočet
  • 0 % žadatel.

Příjemci podpory:

 Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • Úřad práce České republiky.

Termín: Příjem žádostí je otevřen do 31. 5. 2021.

 

 

Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Zdroje informací:

Nahrávám...
Nahrávám...