Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prezident podepsal novelu zákona o finanční kontrole

2.5.2019, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Prezident podepsal novelu ve znění, na kterém Poslanecká sněmovna setrvala přehlasováním Senátního veta. Nebyly tak přijaty pozměňovací návrhy Senátu, které zachovávaly pravomoce kraje i nadále zpracovávat zprávy o výsledcích finančních kontrol za všechny obce ve svém územním obvodu.

V současné době kraje zpracovávají souhrnné zprávy o výsledcích finančních kontrol ze zpráv, které vkládají jednotlivé obce do informačního systému Ministerstva financí. Kraje rovněž kontrolují, jak obce plní své vykazovací povinnosti a správnost vyplněných údajů. Ministerstvo financí na základě jednání se zástupci obcí a krajů doporučuje tuto povinnost zrušit. Kraje by tak odevzdávaly zprávu pouze za sebe a své

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz