Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Řízení rizik spojených s hospodařením - příručka zdarma

30.9.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí aktualizoval Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením. Jedná se o praktickou příručku pro starosty a starostky obcí, která je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce.

Praktická příručka pro starosty je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce. Jak ze samotného názvu vyplývá, je adresována primárně starostům obcí, kteří přistupují ke své funkci odpovědně a usilují o to, aby obec hospodařila s péčí řádného hospodáře. Své využití příručka určitě najde i u ostatních zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce.

Najdete zde kapitoly:

  • Převzetí úřadu
  • Priority pro první měsíc v
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz