Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozpočet, peněžní fondy a účetní závěrka obce v odpovědích MF ČR

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Jakým způsobem se projednává a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrka obce? Může obec vytvořit několik sociálních fondů? Kdy má být nejpozději schválen střednědobý výhled rozpočtu? Lze na úřední desce jedním zveřejněným dokumentem zveřejnit odkaz, kde jsou publikovány konkrétní dokumenty k rozpočtu?

Peněžní fondy obce

Dotaz:

Může obec vytvořit několik sociálních fondů?

Odpověď:

Podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, územní samosprávný celek (ÚSC) a svazek obcí mohou zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.

Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že ÚSC nemá

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz