dnes je 29.9.2023

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/2000-26 ze dne 29. 6. 2000

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.13 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/2000-26 ze dne 29. 6. 2000

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Výklad zákona o veřejných zakázkách

„Soud podává konstantní výklad zákona, že totiž jeho cílem je zajištění nejvyšší možné průhlednosti procesu zadávání veřejných zakázek a fair prostředí, pokud jde o použití prostředků státního rozpočtu, resp. rozpočtů a fondů uvedených v § 2 písm. a) zákona. S výjimkou přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu nejde o správní řízení, tedy zákon neobsahuje procesní normu, jíž by se měl o zadávání veřejných zakázek řídit, nýbrž o postup závazný stejnou měrou pro zadavatele i pro uchazeče. Uvádění příslušných ustanovení zákona upravujících tento postup do praxe přináší s sebou úskalí potřeby výkladu. Jelikož výklad zákona působící závazně toliko inter partes nemůže podat zadavatel, lze jej očekávat od správního orgánu realizujícího svou dohledovou pravomoc. Při jeho úvahách o zákonnosti rozhodnutí zadavatele by mělo být vůdčí směřování k co největší průhlednosti aplikovaných postupů. Výklad zákona nemůže abstrahovat od požadavku transparentnosti procesu zadávání. V posuzovaném případě to znamená, že zadání zadávacích a soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné."

Současná právní úprava

V zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uvedenou problematiku řeší § 112 (Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek) a § 6 zákona (Zásady postupu zadavatele).

§

Nahrávám...
Nahrávám...