dnes je 28.5.2023

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/1999-43 ze dne 4. 11. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2.4 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/1999-43 ze dne 4. 11. 1999

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Fakultní nemocnice v Motole s poliklinikou

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Právo požadovat jistotu, volba formy jistoty, stanovení výše jistoty

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

„Požadování složení jistoty a její výše je věcí zadavatele; volba formy složení jistoty je právem uchazeče. Jestliže zákon předpokládá, že zadavatel stanoví výši jistoty v relativním a současně i absolutním vyjádření, nelze z toho dovodit nic jiného než požadavek, aby tak učinil na základě vlastní kalkulace, a tím i zveřejnil svou rámcovou představu o výši budoucího peněžitého závazku. Rozhodně není oprávněn výši jistoty ponechat na individuální kalkulaci jednotlivých uchazečů. Tím by porušil jednu z podmínek zásady rovnosti vůči všem uchazečům, neboť by výše jistoty závisela na ceně nabídky, a tím by dopředu byla naznačována cena té které nabídky, a mohla by tak být známa konkurenci alespoň v přibližné výši ještě

Nahrávám...
Nahrávám...