dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seznam kvalifikovaných dodavatelů po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

26.10.2016, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Stanovisko pro řešení situací zadávacích řízení zadaných před a po účinnosti nového zákona.

Stanovisko MMR k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - prokazování splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prokazování splnění podmínek účasti v rozsahu základní a profesní způsobilosti podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stanovisko k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...