Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stanoviska expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

19.3.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Nová stanoviska Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení a Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě.

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

Zákon vyžaduje předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v § 86 odst. 3 ZZVZ a v § 122 odst. 3 ZZVZ a originálu záruční listiny v § 41 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel dále může požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ a § 53 odst. 4 ZZVZ. Zvláštní pravidla přitom platí pro záruční listinu předkládanou jako doklad o poskytnutí

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz