dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

22.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje.

V této souvislosti je nutné upozornit na nutnost souhlasu jejího zřizovatele s takovou účastí, resp. na nutnost tuto skutečnost odpovídajícím způsobem promítnout do zřizovací listiny dané příspěvkové organizace.

V této souvislosti lze odkázat na ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., dle kterého musí zřizovací listina obsahovat:

f. „vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...